top of page

Om NKF Bergen

Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen (NKF – Bergen)
er i år (2020) inne i sitt 27. driftsår etter gjenforeningen i 1993.

NKF – Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

Foreningen har også som målsetting å stimulere til rekruttering av yngre medlemmer, med det mål for øyet å sørge for kontinuitet og fornyelse. Virkemiddel for å oppnå dette er å arrangere temakvelder, workshops, kurs og konferanser.

NKF – Bergen har i dag 25 medlemsbedrifter som betaler årlig kontingent. Disse bedriftene danner rammen rundt foreningens aktiviteter og har stemmerett på årsmøtet. Styret består av 8 personer som representerer mangfoldet av bedriftsmedlemmene.

Temakvelder holdes 5 ganger i året hvor oppslutningen gjennomsnittlig er 30 medlemmer. Styret ser det som en utfordring å arrangere interessante foredrag på disse temakveldene. Årlig utdeler vi et stipend for å stimulere til økt aktivitet med fokus på innovasjon og forskning. Vi har i de senere år hatt et samarbeid med VilVite senteret hvor fokus har lagt på korrosjonstekniske tema synliggjort igjennom praktiske installasjoner.

 

I 2005 overtok NKF – Bergen ansvaret for ”Overflatedagene”.

Denne landsdekkende konferansen sees på i dag, som overflatebransjens årlige høydepunkt. NKF – Bergen har med suksess videreutviklet konferansen til å bli en møtearena for mer enn 300 aktive deltakere. ”Overflatedagene” gir NKF – Bergen en handlefrihet som brukes til å støtte prosjekter innen bl.a. korrosjon. Les mer om Overflatekonferansen her.

På landsbasis er det 5 lokallag hvor formennene samarbeider og koordinerer aktiviteter gjennom sine respektive lokallag. Dette samarbeidet gir en styrket mulighet til deltagelse både på nasjonalt nivå, men også deltagelse og innflytelse på en internasjonal arena.

 

NKF – Bergen er i dag en aktiv forening med høy medlemsmasse og god økonomi, noe som gir grunnlag for videre utvikling av foreningen.

Styret

Styret i NKF Bergen består av:

Styreformann - Lasse Øvreås

Nestformann - Bård Espelid

Sekretær - Christian Aarland Eide

Medlem - Geir Instanes

Medlem - Geir Harris

Medlem - Kai Gunnar Nysæther

Medlem - Øystein Bjaanes

Valgkomité består av Øystein Ytrenes

OEVREAAS.jpg

Lasse Øvreås

Styreformann

ESPELID.jpg

Bård Espelid

Nestformann

EIDE.jpg

Christian Aarland Eide

Sekretær

NYSAETHER.jpg

Kai Gunnar Nysæther

Styremedlem

BJAANES.jpg

Øystein Bjaanes

Styremedlem

HARRIS.jpg

Geir Harris

Styremedlem

INSTANES.jpg

Geir Instanes

Styremedlem

RONJAHN.png

Grethe Sebak Rojahn

Kasserer og seminarstøtte

Our Team
bottom of page