NKF Bergen

NKF – Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

Nyheter

ÅRSMØTE UTSATT

Årsmøte 2020 som skulle bli avholdt 2. april er utsatt på ubestemt tid. 

Ny dato for møte vil annonseres når det er klart. 

Årsberetning for 2019 vil være klar i uke 13 og blir da publisert.

  • Black Facebook Icon