top of page

NKF Bergen

NKF – Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

Nyheter

ÅRSMØTE DATO KLAR

Nå er dato og sted for årsmøte 2020 avklart. 

Dato: 27. august

Tid: 17.00

Sted: Scandic Ørnen

Programmet vil publiseres når det er klart.

Velkommen! 

bottom of page